Perser & Exotic klubben 

Historie - Colourpointen

Klubben hed indtil 10.11.2019 Colourpointen og var stiftet i 1981 af bl.a. Allan Kierulff. Igennem rigtig mange år var den tidligere formand Gurli Petersen, frontfiguren i klubben Colourpointen og varetog mange kasketter ( formand, kasser,webmaster og redaktør) 

Gurli valgte af stoppe helt i Colourpointens bestyrelse i september 2019.
Bestyrelsen vil gerne takke Gurli for hendes kæmpe arbejde i klubben og lover at vi vil passe godt på klubben.Vi håber naturligvis også at Gurli vil deltage i de forskellige arrangementer som klubben fortsat vil afholde.

Desværre nåede Colourpointen ikke at blive 40 år, hvilket var Gurli´s store ønske.
Men i 2021, hvor klubben ville været blevet 40 år, vil vi markere dette bl.a. på vores årlige hobbyudstilling.


For næste 40 år siden, var der specialklubber for alle perser/exotic varianterne. Der var sølvkatten, langshårkatten, bicolouren og sølvkatten. Der var så mange persere i alle varianter at der var behov for alle disse klubber med hver sin variant.
Disse klubber er gennem årene enten blevet lukket, andre har skiftet navn og andre har meldt sig ud af Felis Danica.
At alle disse klubber ikke eksistere mere, skyldes desværre primært den meget store nedgang der har været indenfor perser/exotic. Langt tidligere for 30 år siden kunne der være op til 150 - 200 persere på en udstilling, fordelt på alle 4 varianter, colourpoint, solide, bicolour og sølvkatten. I dag ser det meget sløjt ud. I 2019 var der ofte på de danske udstilinger max 8 til 12 persere, fordelt på 2 til 3 udstillere. Sølvkatten ser man faktisk aldrig mere på de danske udstillinger og det samme er det med colourpoint ihvertfald på de sjællandske udstillinger.

Der er ganske få opdrættere tilbage i Danmark af sølvkatte og colourpoints. De solide og bicolouren er der stadig flere af, men opdrætterne bliver ældre og holder op, så det er på tide, at vi får fat i nye unge kræfter til at føre vores elskede perser & exotic race videre. Både avlsmæssigt med opdræt,  men også udstillingsmæssigt - det er jo her racen også vises frem for offentligheden.


Jeg har stor forståelse for, at det har været svært får  en del medlemmer, at klubbens navn er erstattet med et fælles navn for alle perser og exotic varianterne, men det giver mere mening for de fleste og jeg håber, at vi alle i fremtiden kan samarbejde om at forbedre og udbrede vores fantastiske racer.
Perser og Exotic´en er nu den mest vidunderlige, smukkeste og elskelige kat - uanset hvilken variant man ejer den i.


Lone Namyslo

Formand for Perser & Exotic klubben

Klubben ændrede navn den 10. november 2019 på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne stemte ja til et fremsendt forslag fra bestyrelsen om bl.a. navneændring af klubben.(Fra Colourpointen til Perser & Exotic klubben)


Baggrunden for,  at bestyrelsen valgte af foreslå en navneændring var, at klubben, efter at PEXO, (som var en specialklub for perser/exotic) havde  meldt sig ud af Felis Danica ,hermed var vores klub, den eneste specialklub for perser &  exotic racen.  

Flertallet i bestyrelsen ønskede at ændre klubbens navn til Perser og Exotic klubben og at ændre klubbens formål til, at der arbejdes for alle farve og mønstervarianter af perser og Exotic, som netop en specialklub skal gøre.


Gennem en del år, er antallet af colourpoint og colourpoint opdrættere i Danmark væsentligt reduceret. På FIFE´s verdensudstilling i 2019, var der kun 4 colourpoints ud af i alt 1453 katte. Der var kun 71 persere og 33 Exotic og 11 sølvkatte.

I 2019 har der på mange af de danske udstillinger alene været 8 til 12 tilmeldte perser/exotics - nogle gange lidt flere men også andre gange færre.

Så tendensen er desværre, at antallet af den race som vi alle holder så meget af, bliver færre og færre. I Holland arbejdes der på at gøre racens forbudt, pga. helbredsproblemer og i Sverige er racen også meget i modvind hos mange dyrlæger. 


Efter den ekstraordinære GF og navneændringen er klubben naturligvis forsat med den samme bestyrelse og med samme klubånd og de faste traditioner som den årlige hobbyudstilling og det årlige julebanko, som vil fortsætte uændret.


Bladet kommer vi til at sige farvel til i 2020.

Igennem de sidste 3-4 år har klubben efterlyst en eller flere som vill være redaktør på medlemsbladet, men det har ikke været muligt af få en ny redaktør. Her må vi nok også konstatere, at tiden er løbet fra et blad i så lille en klub. Den manglende redaktør, manglende emner/artikler og input og måske i særdeleshed Facebook´s udbredelse har været medvirkende til dette. Ser vi på FelisDanica´s blad - så kunne dette heller ikke fortsætte og er nu reduceret til en andel af bladet Min ven katten.


Klubben har haft en stand på Darak´s udstillinger og på Roskilde dyrskue og også på vores hobbyudstilling. Hvorvidt den videreføres i en eller andet form, har bestyrelsen ikke taget endelig stilling til. Hovedsalget på standen har været de berømte sure sokker, som vi ikke fremadrettet vil have. Der er et restlager som sælges ud. Gurli Petersen, klubbens mangeårige formand og foregangskvinde for klubben er udtrådt af bestyrelsen i efteråret 2019 og det var Gurli som syede disse sokker til klubben. Det har hun ønsket at ophøre med, hvilket skete allerede for 2019.


I starten af 2020 præsenteres der en hel ny opdateret hjemmeside, som alle medlemmer opfordres til at komme med input til. Titelgaleri, små hverdagshistorier, billeder af  jeres katte - der er lavet farve/mønstergalleri på alle de 4 varianter, så indsend alle de billeder i kan finde frem.

Som eneste specialklub for racen Perser & Exotic,  har vi i bestyrelsen en opgave i,  at varetage racens interesser. Det vil ske i form af deltagelse i Felis Danica´s møder med specialklubberne og møder med avlsrådet omkring evt. speciele avlsanbefalinger for racen. FIFE´s årlige møde giver også mulighed for input og indflydelse på racestandarden m.v. Måske kan flere af jer huske, at I sidste år blev opfordret til at give jeres mening til kende omkring et ændringsforslag vedr. fordeling af point for øjenfarve, hvor øjenfarven skulle tælle mindre. Her kunne vil sende ind til Felis Danica, at klubben ikke ønskede at der skete denne ændring - forslaget blev efterfølgende taget af.


Jeg håber, at vi også kan få flere perser & exotic ejere, opdrættere,udstillere og kælekatsejere til at melde sig ind i klubben og støtte op det vigtigste formål og arbejdet for, at bevare vores vidunderlige race og udbrede kendskabet til den.

Vi skal sammen arbejde for at få nye yngre kræfter med, som kan få interessen og lysten til at udstille og opdrætte perser & exotic. Det kan vi bl.a. gøre ved at finde killingekøbere, som vi kan få til at få interesse og lyst til udstilling og opdræt. Dem skal vi guide og hjælpe godt i gang.

Også i bestyrelsen vil nye yngre kræfter være velkomment.Januar 2020/Lone Namyslo